MET SPELEN VEILIG EN DUURZAAM OVERSTEKEN

MET SPELEN VEILIG EN DUURZAAM OVERSTEKEN

Ingenieursbureau Tauw levert denkkracht voor duurzame omgevingskwaliteit. Met de wens dit te vertalen naar nieuwe toepassingsgebieden, werd Bureau Omgeef benaderd. Hieruit ontstond het idee om met Tauw een compleet nieuwe context te verkennen, namelijk die van spelende kinderen. Immers, de door Tauw ontwikkelde piëzo-technologie zou hierin veel innovatie teweeg kunnen brengen. Een spannende en verfrissende verkenning heeft dit opgeleverd, die laat zien dat duurzame technieken kunnen bijdragen aan de omgevingskwaliteit van kinderen. Wij werden uitgedaagd om concepten te genereren die laten zien welke mogelijkheden deze bijzondere combinatie biedt.

Vanuit zijn kennis van techniek en het spelende kind bracht Marcel een context in beeld die laat zien hoe kinderen spelen, leren en zich de openbare ruimte toeeigenen. Er werd een casus gecreëerd waarin kinderen op het speelplein energie opwekken, die wordt gebruikt om het oversteken bij school veiliger te maken. Voor deze casus werd basisschool Villa 60 in Eefde betrokken, niet in het minst omdat de verkeersveiligheid rondom deze school veel te wensen overlaat. Marcel bezocht de school en paste zijn concepten hierop toe, liet de kinderen meedenken aan mogelijke oplossingen en creëerde zo zijn unieke ontwerp-visie.
Het project stelde hem in staat om te laten zien dat kinderen al spelende bewust worden van verkeers(on)veiligheid en de rol die zij zelf spelen. Het koppelen van de rituelen oversteken én spelen maakt deze bewustwording mogelijk en met het voorgestelde concept kan er daadwerkelijk energie opgewekt worden die bij de oversteekplaats benut wordt. Het resultaat laat een vernieuwend pleinspel zien waarin op verschillende manieren met piëzo technologie energie wordt opgeslagen en waarin kinderen de kans krijgen hun rol in het verkeer te begrijpen en te spelen.