BELEVEND BEWEGEN

BELEVEND BEWEGEN

Nijha BV is gespecialiseerd in het ontwerpen en inrichten van beweegruimtes. Met hun kennis en expertise op het gebied van bewegen ontwerpen zij sport- en speelplekken die uitdagen en stimuleren om te bewegen. Een belangrijke doelgroep die het Nijha Expertisecentrum bedient zijn senioren binnen de context van de ouderenzorg. Het Expertisecentrum wil voor deze groep beleef- en beweegtuinen ontwikkelen die bijdragen aan zowel de vitaliteit als de leefomgeving van senioren.
De doelgroep senioren is zeer divers in zowel fysieke en cognitieve mogelijkheden als in hun beweeghistorie en -behoefte. Om de juiste vertaalslag te maken van persoonlijke mogelijkheden en behoeften naar nieuwe oplossingen is verdergaand inzicht in de beleefwereld van de doelgroep noodzakelijk. Het Expertisecentrum heeft Bureau Omgeef benaderd om dit inzicht te genereren en onderzochte wensen en behoeften te vertalen naar bruikbare handvaten voor het ontwerpen van succesvolle beweeg- en beleeftuinen. Het resultaat is een toolkit die de ontwerpers van Nijha helpt bij het ontwerpen van beleef- en beweegtuinen voor zowel zelfstandig als begeleid gebruik.

Bureau Omgeef heeft de wensen, behoeften en mogelijkheden van 8 senioren geïnventariseerd door middel van diepte-interviews en een focusgroepsessie. De resultaten zijn samen met verzorgers vertaald naar scenario’s en 3 verschillende persona’s. Deze geven samen een helder beeld van de problematiek en de kansen bij de ontwikkeling van beleef- en beweegtuinen. Vervolgens heeft Bureau Omgeef de resultaten vertaald naar een toolkit voor ontwerpers en projectleiders van Nijha.
De toolkit heeft 3 functies. Ten eerste helpt de toolkit ontwerpers zich in te leven in de doelgroep. Daarnaast werkt de toolkit als een checklist voor beleef- en beweegtuinen. Tot slot kan de toolkit goed gebruikt worden tijdens gesprekken met medewerkers van zorgcomplexen om te inventariseren wat voor die locatie de wensen en mogelijkheden zijn.