ONTWERP VOOR HANSJE STOFFEL

ONTWERP VOOR HANSJE STOFFEL

Bureau Omgeef heeft voor Kindercentrum Hansje Stoffel in Delft een ontwerpactiviteit ontwikkeld om de relatie die kinderen hebben met hun omgeving te versterken.
De kinderen die deelnamen werden uitgedaagd om een product te ontwerpen dat het activiteitenlokaal aantrekkelijker zou maken voor kinderen uit de bovenbouw.

Tijdens vier sessies ontwikkelden de kinderen een visie op het verblijven bij Hansje Stoffel en vertaalden deze naar een ontwerpoplossing die 'de Ridders van de Sterrentunnel' werd genoemd. Deze naam klinkt opmerkelijk, maar het is een perfecte beschrijving van een ontwerp, gebaseerd op beleving, dat de uitkomst is van een verhalend ontwerp. Dit geeft een belangrijk nevendoel van dit project aan, onderzoeken welke rol verhalend ontwerpen kan spelen in de na-schoolse opvang.

De uitdaging om abstract te leren denken
Dit project was een aanleiding om te onderzoeken hoe kinderen in de na-schoolse opvang uitgedaagd kunnen worden, rekening houdend met de waarden en kwaliteiten van het antroposofische model. Ondanks dat de antroposofie de lijfelijke ontwikkeling van kinderen voorop stelt, kan abstract denken dankzij speelse activiteiten gestimuleerd worden bij kinderen die daar behoefte aan hebben. Dit is een belangrijke conclusie van het project en Hansje Stoffel kijkt hoe zij dit type activiteit kan inbedden voor kinderen voor kinderen die toe zijn aan deze stimulans. Deze mate van differentiëren is binnen de kinderopvang uniek en zeer inspirerend.
'Kinderen hebben soms een stimulans nodig om te ontdekken hoe ze ergens over denken'
Het geven van een training aan de begeleiders van Hansje Stoffel is een belangrijk onderdeel van het project geweest. De methode die wij uitvoerig tijdens de training hebben behandeld is verhalend ontwerpen, wat bovendien een belangrijke rol speelt in onze eigen methode voor co-creatie. Aan de basis van dit project stonden dan ook leerdoelen, omdat het proces volgens verhalend ontwerpen belangrijker is dan de (fysieke) uitkomst. Wilt u meer weten over verhalend ontwerpen? Bezoek dan www.verhalendontwerpen.nl, de website van het Nederlandse expertisecentrum Verhalen Ontwerpen.