EEN TOCHT VOOR SPETTERS!

EEN TOCHT VOOR SPETTERS!

In het recreatiegebied de Delftse Hout valt veel te beleven door de mooie plekken; zoals de grote plas, het hertenkamp en het speelbos en ook door de ondernemers die er een levendig gebied van maken. De gemeente Delft heeft Bureau Omgeef gevraagd om samen met de ondernemers in het gebied een ‘belevingsroute’ te ontwikkelen die bezoekers uitdaagt het hele gebied te verkennen. De belevingsroute is een aantrekkelijke route voor families met speelaanleidingen die kinderen stimuleren de natuur actief en zintuiglijk te beleven. De route zal het aanbod van recreatieve activiteiten in het gebied vergroten en de ondernemers met elkaar verbinden. In drie bijeenkomsten met de ondernemers zijn er vele ideeën bedacht om de belevingsroute inhoud en vorm te geven. Vervolgens is er samen met lokale ontwerpers en bouwers toegewerkt naar een zestal ‘beleefplekken’. Deze beleefplekken zijn met zoveel mogelijk lokaal hout gebouwd en vertellen allemaal op een leuke manier iets over water in het gebied. Bezoekers kunnen er leren en beleven wat er in en om het water leeft en wat er wordt gedaan om het water schoon te houden. Daarnaast is er op elke beleefplek is een ‘kraslogo’ te vinden. Wie alle logo’s heeft verzameld krijgt een leuke zoekkaart met dieren of planten uit het gebied. Zo worden bezoekers blijvend gestimuleerd op avontuur te gaan in de Delftse Hout!

In drie bijeenkomsten is samen met ondernemers in de Delftse Hout nagedacht over de invulling van de belevingsroute. Tijdens de eerste bijeenkomst werd gezamenlijk gekeken naar de huidige interessante kenmerken van de Delftse Hout die het gebied zo aantrekkelijk maken. Het ging hier om al het moois dat in het gebied openbaar te beleven is en waar voor bezoekers de aandacht op gevestigd kan worden. Ook werd er gezocht naar mogelijke overkoepelende thema’s voor de belevingsroute. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de eerder gezochte thema’s verder uitgewerkt tot routes bestaande uit een aantal beleefplekken. Elk idee voor een beleefplek moest de volgende drie kenmerken omvatten: kinderen worden gestimuleerd actief te ervaren, er wordt een natuurbeleving benadrukt of versterkt en kinderen kunnen er iets nieuws leren. Na deze bijeenkomsten heeft Bureau Omgeef alle ideeën geïnventariseerd en vertaald naar 6 beleefplekken met het overkoepelende thema: water in het gebied. De belevingsroute werd vanaf dat moment ‘Een tocht voor spetters!” Samen met lokale ontwerper en bouwers zijn de beleefplekken uitgewerkt en gepresenteerd in een derde bijeenkomst. Hier werden de plekken verder aangescherpt en verrijkt en is er bepaald wie de plekeigenaren zullen zijn. De plekeigenaren hebben hun onderneming dichtbij de beleefplek en zullen het beheer op zich gaan nemen. Zo is ook de sociale controle op de plekken groter.
Het resultaat is een zestal beleefplekken, zoveel mogelijk gebouwd met lokaal hout, die allemaal op een leuke manier iets vertellen over water in de Delftse Hout. Op speelse wijze worden bezoekers bewust gemaakt van wat er in en om het water leeft en wat er wordt gedaan om het water schoon te houden. Daarnaast is er op elke beleefplek is een eigen ‘kraslogo’ te vinden. Dit logo kunnen bezoekers met een potlood of pen op de speciaal gemaakte ‘spetterkaart’ krassen. Wie alle logo’s heeft verzameld krijgt een leuke zoekkaart met dieren of planten uit het gebied. Zo worden bezoekers blijvend gestimuleerd op avontuur te gaan in de Delftse Hout!