STADSLANDBOUW IN DE LOO-ZONE

STADSLANDBOUW IN DE LOO-ZONE

Samen met de gemeente Voorburg heeft Bureau Omgeef de mogelijkheid onderzocht om een stadstuin te ontwikkelen met het thema Stadslandbouw op een toekomstig eiland midden in de Loo-zone. Aanleiding voor dit onderzoek is de aanleg van meer waterberging in Waterspoorpark Nicolaas Beetslaan en in de Loo-zone dat helaas ten koste gaat van het volkstuinencomplex van de Amateur Tuindersvereniging Nicolaas Beets (ATV). Om de ATV tegemoet te komen en tegelijk de kans te benutten om voor de buurt meer recreatie en groen te creëren, werd er gezamenlijk aan een passend ontwerp gewerkt voor een stadstuin in beheer van de ATV. Bureau Omgeef begeleide dit ontwerpproces waarin alle betrokken werden meegenomen. Aan de deelnemers is de uitdaging voorgelegd om een voorstel te genereren voor een plek waar tuinders goed kunnen tuinieren en waar buurtbewoners kunnen meegenieten, leren en meedoen, passend in de context van het bestaande park, de Loo-zone. En het resultaat mag er zijn! Er ligt een ontwerp van de tuin waar zowel de fanatieke tuinder flink aan de slag kan en de omwonenden en bezoekers kunnen meedoen of meegenieten van een mooie groene en dynamische plek.

In drie intensieve bijeenkomsten hebben leden van de Amateur tuindersvereniging Nicolaas Beets (ATV), nieuwsgierige en betrokken omwonenden en professionals van de gemeente en welzijnsorganisaties samen nagedacht over de mogelijkheden voor de stadstuin. Tijdens de bijeenkomsten is van december tot begin februari gewerkt aan een gezamenlijke visie, verschillende schetsontwerpen en uiteindelijk één unaniem gekozen eindvoorstel. Naast fysieke oplossingen werd er goed nagedacht over hoe en onder welke voorwaarden de ATV het onderhoud zou kunnen aanpakken en hoe de buurt bij de stadstuin betrokken kan worden. Een belangrijke gedachte hierbij was dat er voortgeborduurd kan worden op wat de ATV in alle jaren op hun huidige locatie al heeft opgebouwd. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden, maar er ontstaan wel nieuwe kansen en mogelijkheden voor de ATV en de buurt.
"Het was heel mooi om te zien hoe er eerst sceptisch en uiteindelijk zeer open naar elkaar werd geluisterd en werd meegedacht over een ontwerpvoorstel waar iedereen zich goed in kon vinden" Marlou de Jong, Bureau Omgeef
Met het eindontwerp is er een goede basis gelegd voor de ontwikkeling van een stadstuin waar stadslandbouw centraal staat. Het is nu duidelijk dat het een plek kan worden waar de tuinders van de ATV op een mooie locatie hun eigen groenten kunnen verbouwen en waar de buurt kan meegenieten van het groen of door zelf mee te doen met activiteiten en gezamenlijke thematuinen. Het ontwerp heeft een duidelijke structuur meegekregen; er is een groene educatieve wandelroute ontstaan over de hoofdpaden langs de oevers van het eiland die samenkomen op een gezamenlijk plein met een berging en een afdakje om te schuilen. Midden op het eiland zijn, iets meer beschut, de individuele tuinen gesitueerd, verbonden met smallere paden. Binnen de structuur is het ontwerp flexibel, zodat er ter plekke nog dingen kunnen ontstaan en de stadstuin doorontwikkeld kan worden, al naar gelang de wensen en behoeften vanuit de buurt. De ATV, de gemeente en de omwonenden zijn zeer tevreden met het eindontwerp. Door zelf mee te denken in oplossingen hebben ze allemaal hun wensen en eisen goed kunnen overbrengen en de gemeente heeft alles samen met Bureau Omgeef mooi samengebracht in één eindvoorstel.