KWALITIETSVERBETERING PLEIN H-BUURT

KWALITIETSVERBETERING PLEIN H-BUURT

In de Bijlmermeer, in de H-buurt, ligt 'Het pleintje'. Dit plein is een sociaal kruispunt voor de wijk. Het is niet alleen een verbinding voor bewoners die naar de Amsterdamse Poort gaan of terugkomen van hun werk, het is een levendige plek waar de bewoners elkaar ontmoeten.

Omdat het Stadsdeel Zuid-oost aandacht besteed aan veilige pleinen en routes onstond er een kans om beter naar het plein te kijken en een dialoog te starten met elkaar over de rol van het plein. Bureau Omgeef heeft in opdracht van het stadsdeel deze dialoog geleid en heeft met bewoners en professionals aanbevelingen gedaan die zijn vertaald naar richtlijnen voor de verbetering van het plein.

Onze achtertuin waar we graag verblijven
Door met ambassadeurs te praten en onderling contact te leggen konden er gedeelde waarden worden vastgesteld. De huidige context van het pleintje is kleurrijk en divers, met positieve en negatieve kenmerken. De gemeenschappelijke deler werd zo geformuleerd dat sociale veiligheid, sport en spel en ontmoeten kernwaarden werden voor het herontwerp. Vervolgens werd er met elkaar gezocht naar oplossingen, waarbij af en toe flinke discussies ontstonden. Maar om échte verbetering te bereiken moet je samen obstakels overwinnen!
"De buurt heeft een verleden ja, maar het is vooral een gezellige buurt. Als je elkaar kent en met elkaar praat dan tolereer en respecteer je elkaar" - A. Emers, bewoner van de H-Buurt.
Juist door aandacht te geven aan elkaars inzichten werden er heldere voorwaarden vastgesteld. Zo vond iedereen het belangrijk dat kinderen er zich prettig voelen, ook de jongens die er 's avonds verblijven. Dit hield in dat er, naast een betere programmering voor kinderen, een groter gevoel van veiligheid en openheid moest onstaan. Het overzicht op het pein moest worden vergroot en vanaf de (fiets)routes moest er vrij zicht zijn over het plein. Ook de looproute vanaf de bushalte werd aangepakt door een nieuw, verlicht pad op te nemen in het ontwerp.
Inmiddels is er gestart met grondige verbeteringen aan de hand van de voorstellen uit de buurt. Het opkronen van de bomen en het verwijderen van obstakels onder de dreef en langs de routes heeft het plein een compleet andere uitstraling gegeven. Misschien wel het belangrijkste element op het plein, de snackkar van dhr. Asim, is met zijn inbreng verplaatst en heeft de ruimte gekregen om het goede werk voort te zetten. Bovendien zijn de kinderen nu al enthousiast over de nieuwe speelobjecten. Doordat er een dialoog is onstaan, met een verbindende factor, kan er in de toekomst alleen nog maar beter voor dit plein worden gezorgd!