NATUURSPEELPLAATS IN MAASSLUIS

AVONTURIS: NATUURSPEELPLAATS MAASSLUIS

Op een fantastische locatie aan de Nieuwe Waterweg heeft de gemeente Maassluis een natuurspeelplaats gebouwd. De natuurspeelplaats, Avonturis genoemd, is een plek voor alle inwoners van Maassluis. Bureau Omgeef begeleide het participatief ontwerptraject waarin kinderen, omwonenden, organisaties en de gemeente samen konden nadenken over de natuurspeelplaats. Met behulp van een speciaal ontwikkeld lesprogramma en drie ontwerpbijeenkomsten hebben de deelnemers de basis voor het ontwerp vastgelegd. Iedereen kon zich de plek tijdens de ontwerpfase eigen maken en dit zorgt ervoor dat deze natuurspeelplaats veel enthousiasme opwekt en veelvuldig gebruikt zal worden!

Een avontuurlijke plek voor álle kinderen!
Een grote groep kinderen is bij de ontwikkeling van de natuurspeelplaats betrokken geweest dankzij een speciaal lesprogramma dat door drie Maassluise basisscholen onder begeleiding van Natuur- en Milieueducatie is uitgevoerd. Ook Myosotis, de vrijetijdsclub voor kinderen met een beperking heeft de lessen aan een eigen groep aangeboden. Tijdens de lessen zijn speelaanleidingen en materialen onderzocht en hebben de deelnemers hún visie op natuurspelen samengesteld. Vervolgens hebben bewoners, organisaties en professionals van de gemeente tijdens een startbijeenkomst op een creatieve en constructieve wijze ook hun visie voor het gebied opgesteld. De uitkomsten zijn samengevoegd tot één overkoepelende visie. Het moet een plek worden waar actief en avontuurlijk gespeeld wordt, waar ruimte is voor rust en creativiteit en waar ook mensen met een handicap kunnen meedoen. In twee 'ontwerplabs' hebben ambassadeurs van de deelgenomen klassen en de startbijeenkomst de visie gebruikt om een vlekkenplan te maken. In het vlekkenplan zijn de thema’s avontuur, rust en creativiteit op de locatie toegepast en onderling verbonden.
"Eén van onze doelstellingen was dat het een speelplaats moet zijn voor álle kinderen, met en zonder een beperking. Daarom is tijdens de ontwerpsessies onder andere gesproken met ervaringsdeskundigen op het gebied van kinderen met beperkingen." François Schippers, Gemeente Maasluis
De visie, het vlekkenplan en de vele ideeën heeft Sigrun Lobst van Bureau Aardrijk in haar uitwerking van het ontwerp van de natuurspeelplaats meegenomen. Zo kon zij ervoor zorgen dat de visie van de kinderen en de bewoners van Maassluis aan de basis ligt van een plek die aan alle eisen voldoet en waar Maassluis trots op mag zijn. De natuurspeelplaats is op 11 Juni 2014 feestelijk en onder veel aandacht geopend. Het is een natuurspeelplaats geworden waar kinderen met de natuur spelen, lekker in de modder kunnen wroeten en water kunnen ontdekken. Iedereen kan vogels kijken en kan genieten van het mooie uitzicht over de Nieuwe Waterweg. Hier kunnen kinderopvang, dagbesteding en natuur- en milieu organisaties activiteiten organiseren, zo blijft deze plek levendig en een trost onderdeel van stad!