ANALYSE KINDVRIENDELIJKE WIJKEN DUINDORP

ANALYSE KINDVRIENDELIJKE WIJKEN DUINDORP

Het stadsdeel Scheveningen heeft Anne Koning gevraagd om met kinderen uit Duindorp te kijken naar de kindvriendelijkheid van de wijk en hier een advies over uit te brengen. Het is namelijk zo dat alleen kinderen aan ons kunnen laten zien hoe zij de wijk daadwerkelijk beleven!

Vanwege de expertise van Bureau Omgeef werden wij gevraagd om Anne Koning hierbij te ondersteunen en de analyse te vertalen naar een bruikbare kaart van het gebied.

Kindvriendelijkheid betekent dat kinderen zich veilig en gemakkelijk kunnen verplaatsen in de wijk, tussen de plekken die er voor hun toe doen en dat er voldoende sport- en speel-aanleidingen zijn. Maar het is zeker zo belangrijk dat kinderen in de wijk gemakkelijk andere kinderen én bewoners ontmoeten en dat zij zich veilig en vrij voelen op straat. Ook in ons advies wordt het sociale aspect benadrukt, een kindvriendelijke wijk is namelijk meer dan een wijk met genoeg speelplekken.

Dit is onze wijk!
Tijdens een gestructureerde wandeling met kinderen uit de wijk konden wij ervaren hoe er wordt gespeeld in de wijk en welke plekken er wél en niet toe doen. De kinderen hebben zich bovendien op ludieke wijze voorbereid op deze wandeling door met wegwerp camera's zélf foto's te maken en verhalen hierover te vertellen. Dit heeft een boeiend document opgeleverd en een speelse activiteit voor de kinderen zelf. Een aantal van de foto's op deze pagina zijn door de kinderen zelf gemaakt.
"We waren blij verrast dat een groot deel van het spelen tussen de huizen en op routes van en naar speelplekken plaatsvindt. Dit betekent dat kinderen zich veilig voelen en elkaar gemakkelijk treffen. Duindorp is ook een erg sociale wijk met veel contact tussen bewoners en kinderen". - Marcel Bolten
Er is onder andere vast te stellen dat de directe omgeving van de wijk, het Haagse Westduinpark, een uniek en uitgestrekt speelgebied oplevert. Ook hier voelen kinderen zich veilig en vrij om te spelen en te ontdekken. Er lopen zelfs Schotse Hooglanders rond.. super spannend natuurlijk! Afgezien van het duingebied is er veel geïnvesteerd in hoogwaardige, formele speelplekken in de wijk. De grote speelplaats vlakbij het duingebied oefent zelfs op heel Den Haag een aantrekkingskracht uit. Voor alle leeftijden en speeltypen is er in Duindorp voldoende gelegenheid om te spelen.
Ons advies heeft de speelplekken en routes in kaart gebracht, maar we benadrukken vooral het belang van de sociale kwaliteit én de identiteit van Duindorp. De grootste troef in Duindorp zijn de bewoners zelf. Onze bevingen hebben we daarom tijdens een tweede wandeling in de wijk teruggekoppeld aan bewoners en professionals van het stadsdeel. De kindvriendelijkheid van de wijk is sterk afhankelijk van de sociale interactie, dus hier zal blijvende aandacht naar uit moeten gaan.