KASTEELBANK DELFT

KASTEELBANK DELFT

Het Kasteelbankje is een ontmoetingsplek die door kinderen voor de Delftse wijk Tanthof werd ontworpen. Omdat onze ontwerpen vanuit de wijk tot stand komen krijgen zij een sterke symbolische functie en worden daadwerkelijk cultureel eigendom. Het project laat zien dat kinderparticipatie niet alleen een belangrijke pedagogische waarde heeft maar ook de ontwikkeling van de openbare ruimte positief stimuleert.

Bureau ‘Orea Design’, opgericht door kinderen uit groep zeven en acht van de Simon Carmiggeltschool, vond gedurende zeven na-schoolse ontwerpsessies een oplossing voor het centrale plein in de wijk. Dit plein had een negatieve uitstraling en echte ontmoetingen vonden er niet plaats, laat staan dat er gespeeld werd. In opdracht van de gemeente bedachten de kinderen een concept dat de uitstraling van het plein compleet zou veranderen. Het Kasteelbankje maakt veel speel situaties mogelijk, geeft de naastgelegen scholen een plek om activiteiten te organiseren en biedt bewoners een plek om elkaar te treffen. Vol trots presenteerden zij hun eigen ontwerp op de faculteit van Industrieel Ontwerpen!
“De openbare ruimte wordt echt beter als je kinderen laat meedenken en bepalen hoe die er uit ziet. Ze nemen actief deel aan de maatschappij en laten trots het resultaat zien dat mede door hun inzet tot stand kwam” Anne Koning, Provinciale Statenlid voor de PvdA in Zuid-Holland en hoofd programma’s bij Jantje Beton
Het is een eye-catcher die de wijk identiteit geeft, zo zeggen ook bewoners en professionals die in de verdere ontwikkeling werden betrokken. Het tastbare concept bood kans om de ontwikkeling sneller, met meer fondsen en met grote betrokkenheid van bewoners te doorlopen. Het object is binnen zeven maanden na de presentatie van de kinderen gerealiseerd en werd tijdens een feestelijk moment onthuld.
Omdat het project een goed en vernieuwend voorbeeld is van kinderparticipatie en laat zien dat het de samenwerking tussen gemeentes en bewoners stimuleert, werd aan Marcel gevraagd om het namens de gemeente te presenteren tijdens de internationale conferentie ‘Child in the City’ in 2010. Deze projecten maken het mogelijk dat kinderen ontdekken dat ze mee kunnen doen en dat hun inbreng belangrijk is en gewaardeerd wordt.